Obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

KONZOLE a HRY, s.r.o.

IČ: 05154456

DIČ: CZ05154456

se sídlem: Budilova 161/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

zapsané u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 35409

kontaktní údaje:

email: info@konzoleahry.cz / web: www.konzoleahry.cz

Korespondenční (Doručovací adresa):

KONZOLE a HRY, s.r.o.

Guldenerova 2597/15

Plzeň 326 00

(dále jen „prodávající“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují:

a) vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytnutí služby mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.konzoleahry.cz (dále je „internetový obchod“);

b) vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby jako spotřebitele;

c) informační povinnosti prodávajícího.

 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služby. Odchylná ujednání v kupní smlouvě nebo ve smlouvě o poskytnutí služby mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Odesláním objednávky na dodávku zboží nebo služeb kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 2. Tyto obchodní podmínky, kupní smlouva a smlouva o poskytnutí jsou uzavřeny v českém jazyce a v souladu s platným právním řádem České republiky.

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškeré nabízené zboží umístěné v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a není považováno za závazný návrh smlouvy, kdy prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu k objednanému zboží nebo smlouvu o servisu k poskytované službě.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Náklady spojené s balením zboží (tzv. balné) internetový obchod neúčtuje a jsou tedy zdarma.
 4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 5. Informace o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu nebo jsou přiloženy v písemném návodu k zakoupenému zboží.
 6. Rizika souvisejícím s poskytovanou službou jsou prodávajícím poskytnuta v obchodních podmínkách nebo jsou kupujícímu poskytnuta při uzavření smlouvy.
 7. Pokud není uvedeno jinak, všechny obrázky prodkutů jsou pouze ilustrativní a skutečný vzhled se může lišit.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující hradí jeho náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služby (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory).
 2. Kupující provádí objednávku zboží:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě nebo
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace, ve kterém je povinen uvést údaje nezbytné pro uzavření smlouvy.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů jednotlivého zboží, případně požadovanou službu, zvolí způsob platby a způsob doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno překontrolovat zadané údaje a případně je měnit. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Odesláním objednávky potvrzuje kupující správnost odeslaných údajů. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a se zásadami ochrany osobních údajů.
 3. Kupující odesláním objednávky souhlasí s tím, že vystavené zboží v internetovém obchodě není návrhem prodávajícího na uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Zasláním objednávky nedochází k uzavření smlouvy.
 4. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu uvedenou kupujícím. Potvrzení o obdržení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.
 5. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím, které prodávající provede zasláním oznámení o přijetí objednávky doručeným na emailovou adresu kupujícího. Okamžik doručení oznámení o přijetí objednávky se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu novou nabídku na uzavření smlouvy. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky doručené na
  e-mailovou adresu prodávajícího.
 7. Okamžikem uzavření smlouvy jsou práva a povinnosti ze smlouvy pro smluvní strany závazné. Kupující je oprávněn zrušit svou objednávku do doby, dokud mu není doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo kupujícího nebo písemně na e-mailovou adresu prodávajícího.
 8. V případě, že došlo ke zjevné chybě (technické nebo písemné) na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu přijetí objednávky, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky nebo přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o této chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu novou pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím doručené na e-mailovou adresu prodávajícího.

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě zřídí prodávající zákaznický účet pro potřeby kupujícího. Současně s registrací souhlasí kupující se zpracováním osobních údajů pro účely vedení zákaznického účtu.
 2. Prostřednictvím zákaznického účtu může kupující provádět zjednodušené objednávání zboží, kdy dochází prostřednictvím zákaznického účtu k automatizovanému zadávání osobních údajů do objednávky kupujícího. Kupující je oprávněn objednávat zboží i bez registrace zákaznického účtu.
 3. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět pravdivé údaje. Změnu údajů uvedených v zákaznickém účtu je kupující povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za aktuální.
 4. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem zadaným kupujícím při registraci. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Kupující nesmí umožnit využití zákaznického účtu třetí osobě. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami vzniklé zaviněním kupujícího. Kupující odpovídá za škodu vniklou v souvislosti s umožněním přístupu do zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet v případě, že kupující nevyužívá svůj zákaznický účet déle jak 6 měsíců, nebo v případě, že kupující poruší své povinnosti z uzavřené kupní smlouvy, smlouvy o poskytnutí služby nebo obchodních podmínek.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo na dočasnou nedostupnost zákaznického účtu kupujícího, a to zejména s v případech nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. po dobu nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2101012560/2010, vedený u Fio banka a.s.
 • bezhotovostně platební kartou
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány PayPal,
 • dobírkou v hotovosti při předávní zboží,
 • dobírkou bezhotovostně platební kartou při předání zboží,
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně,
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 7. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • na adresu určenou kupujícím v objednávce,
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího
 1. Volba způsobu dodání provádí kupující během objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v přijetí objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci předáním zboží prvnímu dopravci a je povinen uhradit dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující dodávané zboží, prodávající zásilku uloží a bude postupovat v souladu s čl. VIII. (Úschova nepřevzatého zboží a svémocný prodej), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že se smluvní strany dohodnou na opakovaném doručení zboží nebo jiným způsobem doručení, je kupující povinen uhradit náklady vzniklé s opakovaným doručováním zboží nebo náklady vzniklé s jiným způsobem doručení. V případě opakovaného doručení nebo jiného způsobu doručení, je věc prodávajícím odevzdána kupujícímu předáním věci prvnímu dopravci. Současně s odevzdáním přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci a prodávající je povinen možní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.
 4. Při převzetí zásilky od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a v případě výskytu závady vadu neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky je kupující oprávněn zásilku od přepravce nepřevzít.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu k prodávané věci daňový doklad – fakturu, který odešle na e-mailovou adresu uvedenou kupujícího.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo k věci zaplacením celé kupní ceny, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který je spotřebitelem a současně uzavírá smlouvu distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 30 dnů:
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v prodloužené lhůtě 30 dnů od převzetí, kterou poskytuje prodávající nad rámec zákonné povinnosti, pokud kupující v této lhůtě prokazatelně odeslal zboží zpět prodávajícímu. Bude-li zboží odesláno po stanovené lhůtě, nebude odstoupení od smlouvy prodávajícím akceptováno.
 2. Kupující, dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Odstoupení od smlouvy kupujícím je účinné, pokud odeslal prohlášení o odstoupení nejpozději poslední den lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím na svých webových stránkách https://www.konzoleahry.cz/data/user-content/uzivatelske_stranky/dokumenty/Odstoupeni-cz.pdf. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
 4. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 6. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 8. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 9. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 30 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným po dohodě kupujícím.

VII.

Práva z vadného plnění (Reklamace)

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží nebo na základě provedené reklamy,
 • se zboží hodí k účelu, pro který jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, a u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 3. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 4. V případě výskytu vady, která zakládá podstatné porušení smlouvy, může kupující v případě uplatnění vady požadovat:
 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu požadovanou volbu vyřízení současně s uplatněním vady, nejpozději bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění.Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující právo včas, má práva jako v případě nepodstatném porušení smlouvy.
 2. V případě výskytu vady, která zakládá nepodstatné porušení smlouvy, může kupující v případě uplatnění výskytu vady požadovat:
 • odstranění vady nebo
 • přiměřenou slevu z kupní ceny.
 1. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu požadovanou volbu vyřízení současně s uplatněním vady, nejpozději bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 2. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
 3. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 4. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 5. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 6. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli jeho provozovně, případně i v sídle nebo místě podnikání - Dle nařízení vlády může být však provozovna či sídlo uzavřeno, např. z důvodu pandemie Covid-19. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. V případě, že je součástí reklamace posouzení zboží, počíná lhůta 30 dnů ode dne doručení nebo předání zboží kupujícím prodávajícímu.
 8. Marné uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 9. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 10. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 11. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 12. V případě vrácení opraveného zboží, nového zboží nebo v případě neuznání reklamace, zašle prodávající zboží zpět na adresu kupujícího, nedohodne-li se prodávající s kupujícím na jiném způsobu doručení.
 13. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1930 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 14. Pokud není uvedeno u zboží jinakKupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 15. Záruční doba zaniká v případě porušení servisní plomby (tzv. VOID) nebo při neodborném zásahu do zboží.
 16. Kupující může uplatnit vadu prostřednictvím vzorového formuláře, který nalezne na webových stránkách prodávajícího: https://www.konzoleahry.cz/data/user-content/uzivatelske_stranky/dokumenty/REKLAMACNI-PROTOKOL-CZ.pdf
 17. Pro urychlení řešení Vaší reklamace je žádoucí zaslat kopie faktury spolu se zbožím, které chcete reklamovat.

VIII.

Úschova nepřevzatého zboží a svémocný prodej

 1. Byla-li uzavřena kupní smlouva a kupující nepřevzal zaslané zboží, vyzve prodávající kupujícího k převzetí ve lhůtě 30 dnů a upozorní ho, že může prodávající zboží po marném uplynutí lhůty prodat na účet kupujícího. Přiměřeně bude prodávající postupovat i v případě vrácení zboží při neoprávněném odstoupení kupujícího od smlouvy nebo v případě vrácení zboží při uznané nebo neuznání vady zboží prodávajícím.
 2. Nevyzvedne-li kupující zboží po skončení stanovené doby, může prodávající zboží po marném uplynutí lhůty prodat na účet kupujícího vhodným způsobem. Výtěžek kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.
 3. Skladné náleží prodávajícímu ode dne vrácení zboží zpět prodávajícímu v důsledku nepřevzetí věci kupujícím a v případě osobního odběru dnem následujícím po marném uplynutí lhůty pro vyzvednutí.
 4. Skladné je pro účely uzavřené kupní smlouvy stanoveno:
 • u digitálního nosiče dat: 2,- Kč za každý i započatý den uskladnění,
 • u ostatního zboží: 5,- Kč za každý i započatý den uskladnění.

IX.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

X.

Poskytování služeb

 1. Prodávající v rámci své obchodní činnosti poskytuje pozáruční servis v rozsahu služeb a cen uvedených na jeho webových stránkách, případně v cenách určených dohodou smluvních stran. Pozáruční servis je prováděn i v jiném než nabízením rozsahu, a to na základě dohody smluvních stran.
 2. Pozáruční servis prodávající poskytuje na základě smlouvy o poskytnutí služby (dále jen „smlouva o servisu“). Smlouva o servisu je uzavírána buď a) v listinné podobě v provozovně prodávajícího při předání zboží k servisu nebo b) na základě objednávky zaslané kupujícím prostřednictvím vyplnění formuláře pro nezávaznou objednávku na webových stránkách prodávajícího. Prodávající potvrdí přijetí objednávky a zašle kupujícímu nabídku na provedení služby včetně štítku pro doručení zboží k prodávajícímu. Odeslání zboží kupujícím prodávajícímu se považuje za akceptaci nabídky na uzavření smlouvy a za souhlas s těmito obchodními podmínkami. Kupující je oprávněn vzít svůj projev vůle zpět do doby, než bude prodávajícímu doručeno zboží. V takovém případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s převzetím a vrácením zboží.
 3. Smlouva o servisu je v případě převzetí zboží na provozovně uzavřena okamžikem podpisu předávacího protokolu, jehož nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky.
 4. Smlouva o servisu je v případě dodání zboží prostřednictvím doručovatele uzavřena převzetím doručovaného zboží prodávajícímu. O převzetí zboží k servisu a uzavření smlouvy o servisu informuje prodávající kupujícího oznámením zaslaným na e-mailovou adresu kupujícího.
 5. Prodávající se na základě uzavřené smlouvy o servisu zavazuje provést posouzení (dále jen „diagnostika“) předaného zboží. Na základě posouzení rozhodne, zda rozsah opravy odpovídá rozsahu služeb uvedených ve smlouvě o servisu, nebo zda rozsah služeb bude přesahovat rámec smlouvou dohodnutých služeb. Přesahuje-li rozsah opravy rámec dohodnutých služeb ve smlouvě o servisu, informuje o tom prodávající kupujícího a zašle kupujícímu oznámení o navýšení rozsahu prováděných služeb. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o navýšení rozsahu prováděných služeb sdělit prodávajícímu, zda s navrženým rozsahem služeb souhlasí. Nebude-li kupujícím navržená změna akceptována bez zbytečného odkladu po doručení oznámení, nejpozději do 30 dnů od doručení, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy o servisu a vrátit předané zboží zpět kupujícímu. Kupující se zavazuje v případě ukončení smlouvy o servisu uhradit prodávajícímu náklady na provedení diagnostiky v souladu s ceníkem, který si je ke stažení zde: Ceník servisních služeb a náklady vzniklé s vrácením zboží zpět kupujícímu. Souhlas kupujícího s návrhem změny rozsahu dohodnutých služeb se považuje za uzavření dodatku ke smlouvě o servisu.
 6. Kupující dnem uzavření smlouvy o servisu bere na vědomí, že závěrem diagnostiky může být nemožnost opravy zboží prodávajícím. Prodávající oznámí nemožnost opravy kupujícímu bez zbytečného odkladu po tomto zjištění, kdy součástí tohoto oznámení bude informace o ukončení smlouvy o servisu. Kupující se zavazuje v případě ukončení smlouvy o servisu uhradit prodávajícímu náklady na provedení diagnostiky v souladu s ceníkem, který si je ke stažení zde: Ceník servisních služeb a náklady vzniklé s vrácením zboží zpět kupujícímu.
 7. Prodávající provede diagnostiku a informuje o jejím výsledku prodávajícího nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží. Obvyklý termín ukončení servisu je do 60 dnů. Prodávající si vyhrazuje právo na delší termín ukončení servisu pro případ, že by byl kupující v prodlení s odsouhlasením změny rozsahu opravy nebo pro případ, že oprava bude závislá na dodání dílu, který je dodáván třetí osobou.
 8. Jednotlivé služby a jejich ceny je uvedeny na webových stránkách prodávajícího. V případě, že bude součástí smlouvy o servisu poskytnuta jiná než vyjmenovaná služba nebo dodávka zboží, bude před uzavřením smlouvy nebo jejího dodatku ze strany prodávajícího navržena cena služeb a zboží k odsouhlasení. Součástí návrhu bude i popis prováděných služeb nebo specifikace dodávaného zboží.
 9. Na platbu služeb a jejich dodání se přiměřeně použijí ustanovení těchto obchodních podmínek vztahující se ke kupní smlouvě.
 10. Je-li součástí poskytnuté služby i dodání zboží, použijí se na práva z vadného plnění a jejich uplatnění přiměřeně ustanovení těchto obchodních podmínek vztahující se ke kupní smlouvě. O tom, že je součástí smlouvy o servisu dodání zboží, informuje prodávající kupující před uzavřením smlouvy o službě a zahrne toto plnění do jejího předmětu.
 11. Prodávající poskytuje záruku na jím provedené práce v souladu se smlouvou o servisu v délce 6 měsíců. Záruční doba počíná svůj běh od převzetí zboží kupujícím nebo dnem nepřevzetí zboží kupujícím.

XI.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy a smlouvy o servisu je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
  IČO: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XII.

Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající provádí zpracování osobních údajů v souladu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Zásady zpracování osobních údajů a práva subjektů údajů jsou popsány na https://www.konzoleahry.cz/GDPR/.

 

XIII.

Zasílání obchodního sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XIV.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou nebo smlouvou o servisu obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Elektronický formulář pro Reklamace a Odstoupení od kupní smlouvy: https://www.konzoleahry.cz/reklamace/
 9. Formulář pro odstoupení od smlouvy: https://www.konzoleahry.cz/data/user-content/uzivatelske_stranky/dokumenty/Odstoupeni-cz.pdf
 10. Formulář pro uplatnění reklamace: https://www.konzoleahry.cz/data/user-content/uzivatelske_stranky/dokumenty/REKLAMACNI-PROTOKOL-CZ.pdf

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 13.9.2021

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení