Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů v KONZOLE a HRY,s.r.o. - informace pro zákazníky

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů zákazníků, ke kterému dochází v souvislosti s naší obchodní činností.

 1. Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je KONZOLE a HRY, s.r.o. Budilova 161/15, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí. Kontaktní údaje pro ochranu osobních údajů jsou: gdpr@konzoleahry.cz

 1. Tabulka zpracování osobních údajů

Název zpracování

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Doba uložení

Další příjemci

Zpracování údajů pro objednávku

Zajištění dodání zboží

Kontaktní a fakturační údaje

Příprava a plnění smlouvy

Do ukončení reklamační lhůty – 2 roky

Přepravní služby

Vytvoření faktury a její archivace

Zákonná evidence

Kontaktní a fakturační údaje

Právní povinnost ze zákona o DPH

10 let

Potenciálně kontrola z FU, ČOI a Policie ČR

Zasílání obchodních sdělení zákazníkům

Zasílání informací zákazníkům

E-mailová adresa

Oprávněný zájem

Do podání námitky – kliknutí na „Nezasílat“

Nejsou

Zasílání obchodních sdělení zaregistrovaným zájemcům

Zasílání informací zájemcům

E-mailová adresa

Souhlas

Do odvolání souhlasu

Nejsou

Zákaznická soutěž na Facebooku

Marketingové akce pro zákazníky

Název profilu na Facebooku, kontaktní údaje pro zaslání výhry

Oprávněný zájem

Do podání námitky

Nejsou

Předávání údajů firmě Heureka pro službu „Ověřeno zákazníky“

Vyhodnocování kvality e-shopu

Číslo objednávky, e-mailová adresa

Oprávněný zájem

Do podání námitky

Heureka

Předávání údajů o prohlížení stránek

Vyhodnocování kvality e-shopu

IP adresa, navštívené stránky

Oprávněný zájem

Do podání námitky

Google (Analytics, AdWords), Seznam (Sklik, Zboží)

Věrnostní program (zákaznické karty)

Poskytování slevy stálým zákazníkům

Kontaktní údaje, údaje o nákupech

Příprava a plnění smlouvy

Po dobu platnosti smlouvy

Nejsou

Výkup použitého zboží

Zajištění bazarového prodeje

Kontaktní údaje a číslo občanského průkazu (ze zákona)

Příprava a plnění smlouvy

Po dobu platnosti smlouvy

Nejsou

Vyřizování dotazů zákazníků

Vyřízení libovolného dotazu k objednávce

E-mailová adresa

Příprava a plnění smlouvy

Po dobu vyřizování objednávky či reklamace

Nejsou

EET

Zákonná povinnost

E-mailová adresa, Údaje objednávky

Právní povinnost

Jednorázové předání

MFČR

Předávání e-mailu platebním branám

Technické zajištění platby objednávky

E-mail, číslo objednávky

Příprava a plnění smlouvy

Jednorázové předání

GoPay, GPWebPay, Magnus, Twisto

Získávání údajů z dotazníků na internetu

Zvyšování kvality prodeje

Odpovědi na otázky v dotazníku

Oprávněný zájem

Do podání námitky

Google

 1. Vysvětlení k tabulce a zpracováním

Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9. Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy. Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme. Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci. V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít. V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce. Osobní údaje získáváme přímo od vás, nezískáváme je z jiných zdrojů.

 1. Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Právo

Upřesnění

Požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup. Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu. Zákazníci e-shopu mají přístup k zadaným osobním údajům na stránkách Můj účet a objednávky.

Požadovat opravu

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.

Požadovat výmaz

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul. Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

Požadovat omezení zpracování

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu. K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

Podat námitku proti zpracování

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

Odvolat souhlas se zpracováním

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

Požadovat výpis v přenositelném formátu

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu.

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

Podat stížnost na dozorový úřad

V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, nebo jste se domnívali, že vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnými zákony, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

 1. Způsob výkonu práv

Pro zákazníky e-shopu: Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv: Výpis, opravu a výpis v přenositelném formátu můžete provést na stránkách Můj účet a Objednávky. Právo na podání námitky proti zpracování se týká těch zpracování, která jsou prováděna v oprávněném zájmu. V našem případě se jedná jen o zasílání obchodních sdělení e-mailem. Toto právo můžete uplatnit kliknutí na „Tlačítko Nezasílat“, které je uvedeno v patičce každého e-mailu a zasílání bude okamžitě ukončeno. Odvolat souhlas můžete v případě zasílání obchodních sdělení pomocí odvolání souhlasu ve vašem profilu.

Pro zákazníky na prodejnách: Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem: Na prodejně bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout. K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály. Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně. Za požadavek na více než jednu kopii jsme však oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům. Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

 • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady.
 • odmítnout žádosti vyhovět.

Chcete-li podat žádost elektronicky:

 • zašlete ji e-mailem na adresu gdpr@konzoleahry.cz

Uveďte do ní:

 • Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
 • O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů
 • Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
 • Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení